Hazırlık (Mezun)

Hazırlık (Mezun)

Hazırlık (Mezun)

       Mezun öğrencilerimiz,  Sınava Hazırlık için kayıtları kabul edildiklerinde MFB KURS MERKEZİ’nin hazırlamış olduğu programa dahil olurlar. Bu program ile öğrenciler, istedikleri üniversite ve bölüme yerleşebilecek sıralamaları kazanmaları için  istikrarlı ve iyi planlanmış bir sürece dahil olurlar. Aynı zamanda hafta içi derslerinin verimi, çıkış saatlerinden sonra yapılacak bireysel çalışmalar ile öğrenciler TAM GÜN eğitim alırlar.   

MFB’nin kurs programının hedef ve işlevlerini 7 temel başlıkta toplayabiliriz:

 1. Müfredatta olan konu kazanımlarının öğretilmesinde tam öğrenme modelini uygular. Hedef %100 öğrenmedir.
 2. Öğrenciye çalışma alışkanlığı kazandırmak, (Kurumun işleyişi, takibi, yapılan koçluk anlayışı ve öğretmenlerin rol-model olması bu özelliklerin benimsetilmesi üzerinedir.)
 3. Öğrencilerin bilgi eksiklerinin giderilmesi için birebir çalışma ile desteklenmesi,
 4. Etkili, birebir rehberlik desteği,
 5. Zaman ve stres yönetimi,
 6. Düzenli tekrar ve pratik yapma,
 7. Tam gün çalışma.

Programın Eğitimci Kadrosu;

Öğretmenlerimiz;

 • Pedagojik becerileri yüksek,
 • Öğrenci iletişimi konusunda deneyimli,
 • Sorumluluk alan ve bu sorumluluğu öğrencilerin de taşımasını sağlama görevi üstlenen,
 • Sadece “ders anlatıcısı” değil, öğrenciye çalışma ve istikrarlı bir eğitim hayatı alışkanlığı kazandırma konusunda rol model olacak uzmanlardan oluşur.