9. 10. 11. Sınıf Hazırlık

9. 10. 11. Sınıf Hazırlık

9. 10. 11. Sınıf Hazırlık

    MFB Kurs Merkezi, 9.10 ve 11.Sınıf Kurs programı 6-8 kişilik sınıflar şeklindedir. Öğrenci sayısının hem sınıf içi hem de toplamda sınırlı olması, MFB’ye kayıt olacak öğrenciler için daha uygun koşullar sağlamaktadır. MFB’nin kurs programının hedef ve işlevlerini 4 temel başlıkta toplayabiliriz:

  1. Müfredatta olan konu kazanımlarının öğretilmesinde tam öğrenme modelini uygular. Hedef %100 öğrenmedir.
  2. Öğrenciye çalışma alışkanlığı kazandırmak. (Kurumun işleyişi, takibi, yapılan koçluk anlayışı ve öğretmenlerin rol-model olması bu özelliklerin benimsetilmesi üzerinedir.)
  3. Öğrencilerin bilgi eksiklerinin giderilmesi için birebir çalışma ile desteklenmesi.
  4. Etkili, birebir rehberlik desteği.

Programın Eğitimci Kadrosu;

Öğretmenlerimiz;

  • Pedagojik becerileri yüksek,
  • Öğrenci iletişimi konusunda deneyimli,
  • Sorumluluk alan ve bu sorumluluğu öğrencilerin de taşımasını sağlama görevi üstlenen,
  • Sadece “ders anlatıcısı” değil, öğrenciye çalışma ve istikrarlı bir eğitim hayatı alışkanlığı kazandırma konusunda rol model olacak uzmanlardan oluşur.