12. Sınıf Hazırlık

12. Sınıf Hazırlık

12. Sınıf Hazırlık

    MFB Kurs Merkezi, 12.Sınıf Kurs programı, üniversiteye geçiş sürecinde olan öğrencilerimiz için 6-8 ve 10-12 kişilik sınıflarda zaman ve stres yönetimi dikkate alınarak şekillenmiştir. Öğrenci sayısının hem sınıf içi hem de toplamda sınırlı olması, MFB’ye kayıt olacak öğrenciler için daha uygun koşullar sağlamaktadır. MFB’nin kurs programının hedef ve işlevlerini 6 temel başlıkta toplayabiliriz:

  1. Müfredatta olan konu kazanımlarının öğretilmesinde tam öğrenme modelini uygular. Hedef %100 öğrenmedir.
  2. Öğrenciye çalışma alışkanlığı kazandırmak, (Kurumun işleyişi, takibi, yapılan koçluk anlayışı ve öğretmenlerin rol-model olması bu özelliklerin benimsetilmesi üzerinedir.)
  3. Öğrencilerin bilgi eksiklerinin giderilmesi için birebir çalışma ile desteklenmesi,
  4. Etkili, birebir rehberlik desteği,
  5. Zaman ve stres yönetimi,
  6. Düzenli tekrar ve pratik yapma.

Programın Eğitimci Kadrosu;

Öğretmenlerimiz;

  • Pedagojik becerileri yüksek,
  • Öğrenci iletişimi konusunda deneyimli,
  • Sorumluluk alan ve bu sorumluluğu öğrencilerin de taşımasını sağlama görevi üstlenen,
  • Sadece “ders anlatıcısı” değil, öğrenciye çalışma ve istikrarlı bir eğitim hayatı alışkanlığı kazandırma konusunda rol model olacak uzmanlardan oluşur.